atc gallery

Điểm đến của người yêu tranh và nhà đầu tư tranh

Trang chủ»Tranh Sơn Dầu

Tranh Sơn Dầu

Sắp xếp
Hiển thị

Bế Tắc

Bế Tắc

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 77cm x 70cm 

Gửi yêu cầu

Bay Bổng 1

Bay Bổng 1

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80cm x 80cm 

Gửi yêu cầu

Thuở Ấy

Thuở Ấy

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 96cm x 168cm 

Gửi yêu cầu

Vịnh Hạ Long

Vịnh Hạ Long

Tác giả: Nguyễn Văn Thảo

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120cm x 80cm 

Gửi yêu cầu

Chợ Hoa

Chợ Hoa

Tác giả: Lê Lộc

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 82cm x 110cm 

Gửi yêu cầu

Mẹ Con

Mẹ Con

Tác giả: Phạm Hoàng Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 164cm x 84cm 

Gửi yêu cầu

Chị Em Trong Vườn

Chị Em Trong Vườn

Tác giả: Phạm Hoàng Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 110cm x 95cm 

Gửi yêu cầu

Thiếu Nữ

Thiếu Nữ

Tác giả: Bạch Lan

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 68cm x 58cm 

Gửi yêu cầu

Chân Dung Phụ Nữ Việt Nam

Chân Dung Phụ Nữ Việt Nam

Tác giả: Phùng Huyền

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 143cm x 170cm 

Gửi yêu cầu

Mùa Gặt

Mùa Gặt

Tác giả: Quách Đông Phương

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 97cm x 68cm 

Gửi yêu cầu

Hội Làng

Hội Làng

Tác giả: Phùng Phê

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 240cm x 120cm 

Gửi yêu cầu

Hoa Đào 14

Hoa Đào 14

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 78cm x 85cm 

Gửi yêu cầu

Thiên Nhiên Xanh

Thiên Nhiên Xanh

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 69cm x 87cm 

Gửi yêu cầu

Chân Dung Gỗ Đá

Chân Dung Gỗ Đá

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 69cm x 87cm 

Gửi yêu cầu

Hồn Đá

Hồn Đá

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 69cm x 87cm 

Gửi yêu cầu

Khúc Giao Mùa 4

Khúc Giao Mùa 4

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 93cm x 120cm 

Gửi yêu cầu

Thiếu Nữ

Thiếu Nữ

Tác giả: Trần Luân Tín

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 105cm x 110cm 

Gửi yêu cầu

Yên Bình 3

Yên Bình 3

Tác giả: Hoàng Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160cm x 120cm 

Gửi yêu cầu

Yên Bình 2

Yên Bình 2

Tác giả: Hoàng Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160cm x 120cm 

Gửi yêu cầu

Yên Bình 1

Yên Bình 1

Tác giả: Hoàng Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160cm x 120cm 

Gửi yêu cầu

Khúc Ca Giao Mùa 3

Khúc Ca Giao Mùa 3

Tác giả: Nguyễn Minh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 69cm x 126cm 

Gửi yêu cầu

Hương Tháng Giêng 8

Hương Tháng Giêng 8

Tác giả: Nguyễn Minh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50cm x 60cm 

Gửi yêu cầu

Hương Tháng Giêng 7

Hương Tháng Giêng 7

Tác giả: Nguyễn Minh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 86cm x 36cm 

Gửi yêu cầu

Hương Tháng Giêng

Hương Tháng Giêng 6

Tác giả: Nguyễn Minh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50cm x 60cm 

Gửi yêu cầu

Giọt Sương Mùa Xuân

Giọt Sương Mùa Xuân

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90cm x 80cm 

Gửi yêu cầu

Thời Niên Thiếu

Thời Niên Thiếu

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 75cm x 85cm 

Gửi yêu cầu

Nhạc Rừng

Nhạc Rừng

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80cm x 70cm 

Gửi yêu cầu

Mùa Hạ

Mùa Hạ

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100cm x 75cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 2

Trừu Tượng 2

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Lấc Ca Lấc Cấc

Lấc Ca Lấc Cấc

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Vô Hồn Trận

Vô Hồn Trận

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Hoa Giữa Mùa Đông

Hoa Giữa Mùa Đông

Tác giả: Nguyễn văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 167cm x 110cm

Gửi yêu cầu

Khúc Giao Mùa 2

Khúc Giao Mùa 2

Tác giả: Nguyễn văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 166cm x 73cm

Gửi yêu cầu

Hoa Đào 8

Hoa Đào 8

Tác giả: Nguyễn văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 83cm x 130cm

Gửi yêu cầu

Gốc Hoa

Gốc Hoa

Tác giả: Nguyễn văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80cm x 100cm

Gửi yêu cầu

Khúc Giao Mùa 1

Khúc Giao Mùa 1

Tác giả: Nguyễn văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 113cm x 145cm

Gửi yêu cầu

Mùa Xuân

Mùa Xuân

Tác giả: Nguyễn văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 82cm x 100cm

Gửi yêu cầu

Sắc Màu

Sắc Màu

Tác giả: Nguyễn văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 155cm x 100

Gửi yêu cầu

Gió

Gió

Tác giả: Trần Văn Mãng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100cm x 80cm 

Gửi yêu cầu

Đường Quê

Đường Quê

Tác giả: Đỗ Xuân Doãn

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 135cm x 150cm 

Gửi yêu cầu

Rừng Đỏ

Rừng Đỏ

Tác giả: Đỗ Xuân Doãn

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 154cm x 132cm 

Gửi yêu cầu

Tiếng Đàn

Tiếng Đàn

Tác giả: Đỗ Xuân Doãn

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 130cm x 120cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng

Trừu Tượng

Tác giả: Đỗ Xuân Doãn

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 72cm x 93cm 

Gửi yêu cầu

Thân Cò

Thân Cò

Tác giả: Mai Hoàng Minh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90cm x 80cm 

Gửi yêu cầu

Ngẫm

Ngẫm

Tác giả: Mai Hoàng Minh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90cm x 80cm 

Gửi yêu cầu

Sự Đời

Sự Đời

Tác giả: Mai Hoàng Minh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80cm x 90cm 

Gửi yêu cầu

Ánh Sáng

Ánh Sáng

Tác giả: Mai Hoàng Minh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90cm x 70cm 

Gửi yêu cầu

Gánh Vác

Gánh Vác

Tác giả: Mai Hoàng Minh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 70cm x 90cm 

Gửi yêu cầu

Nắng Về Cửa Đông

Nắng Về Cửa Đông

Tác giả: Trần Văn Mãng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 138cm x 159cm 

Gửi yêu cầu

Nhà Bên Đường

Nhà Bên Đường

Tác giả: Trần Văn Mãng

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100cm x 80cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 13

Trừu Tượng 13

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 110cm x 166cm 

Gửi yêu cầu

Nhân Diện 9

Nhân Diện 9

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 116cm x 128cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 30

Trừu Tượng 30

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 86cm x 110cm 

Gửi yêu cầu

Không Biết Ngày Mai Ra Sao 2

Không Biết Ngày Mai Ra Sao 2

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 98cm x 115cm 

Gửi yêu cầu

Con Chim Non

Con Chim Non

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Khúc Giao Mùa 9

Khúc Giao Mùa 9

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 83cm x 115cm 

Gửi yêu cầu

Quả Ngọt

Quả Ngọt

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80cm x 102cm 

Gửi yêu cầu

Hoa Giữa Mùa Đông

Hoa Giữa Mùa Đông

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 167cm x 110cm 

Gửi yêu cầu

Đào Cuối

Đào Cuối

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 103cm x 115cm 

Gửi yêu cầu

Vô Đề 1

Vô Đề 1

Tác giả: Lê Võ Tuyển

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 160cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

atc gallery

Hình thức thanh toán

visa

mega

 

  1. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
  2. Thanh toán chuyển khoản:
  • Tên TK: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MỸ THUẬT DỊCH VỤ DU LỊCH ATC
  • Số TK: 909 053 658 900 001
  • Ngân hàng Nam Á Bank - CN Bến Thành