atc gallery

Điểm đến của người yêu tranh và nhà đầu tư tranh

Trang chủ»Tranh Giấy

Tranh Giấy

Sắp xếp
Hiển thị

Nude

Nude

Tác giả: Quốc Chiến

Chất liệu: Giấy

Kích thước: 77cm x 56cm 

Gửi yêu cầu

Cổng Làng

Cổng Làng

Tác giả: Trương Quang Hải

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 60cm x 49cm 

Gửi yêu cầu

Đường Làng

Đường Làng

Tác giả: Trương Quang Hải

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 56cm x 46cm 

Gửi yêu cầu

Đi Họp Làng

Đi Họp Làng

Tác giả: Trương Quang Hải

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 52cm x 44cm 

Gửi yêu cầu

Làm Bếp

Làm Bếp

Tác giả: Trương Quang Hải

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 48cm x 39cm 

Gửi yêu cầu

Xóm Núi 2

Xóm Núi 2

Tác giả: Trần Văn Mãng

Chất liệu: Sơn dầu trên giấy

Kích thước: 110cm x 90cm 

Gửi yêu cầu

Nhà Bên Kia Sông

Nhà Bên Kia Sông

Tác giả: Trần Văn Mãng

Chất liệu: Sơn dầu trên giấy

Kích thước: 110cm x 90cm 

Gửi yêu cầu

Người Ngồi Một Mình

Người Ngồi Một Mình

Tác giả: Trần Văn Mãng

Chất liệu: Sơn dầu trên giấy

Kích thước: 106cm x 76cm 

Gửi yêu cầu

Chiều

Chiều

Tác giả: Trần Văn Mãng

Chất liệu: Sơn dầu trên giấy

Kích thước: 110cm x 90cm 

Gửi yêu cầu

Cảm Xúc 1

Cảm Xúc

Tác giả: Trần Văn Mãng

Chất liệu: Sơn dầu trên giấy

Kích thước: 100cm x 90cm 

Gửi yêu cầu

Vui Hội

Vui Hội

Tác giả: Bùi Ngọc Tư

Chất liệu: Giấy

Kích thước: 32cm x 28cm 

Gửi yêu cầu

Phố Mới 2

Phố Mới 2

Tác giả: Trần Văn Mãng

Chất liệu: Acrylic trên giấy

Kích thước: 110cm x 90cm 

Gửi yêu cầu

Nhà Cổ

Nhà Cổ

Tác giả: Trần Văn Mãng

Chất liệu: Acrylic trên giấy

Kích thước: 110cm x 90cm 

Gửi yêu cầu

Nắng Trên Phố Cổ

Nắng Trên Phố Cổ

Tác giả: Trần Văn Mãng

Chất liệu: Acrylic trên giấy

Kích thước: 110cm x 90cm 

Gửi yêu cầu

Cảm Xúc 2

Cảm Xúc 2

Tác giả: Trần Văn Mãng

Chất liệu: Acrylic trên giấy

Kích thước: 110cm x 90cm 

Gửi yêu cầu

Làng 2

Làng 2

Tác giả: Trương Đình Huy 

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 65cm x 40cm 

Gửi yêu cầu

Hội Làng 2

Hội Làng 2

Tác giả: Trương Đình Huy 

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 51cm x 38cm 

Gửi yêu cầu

Vũ Hội Làng

Vũ Hội Làng

Tác giả: Trương Đình Huy 

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 76cm x 53cm 

Gửi yêu cầu

Ngẫm Về Nghề

Ngẫm Về Nghề 2

Tác giả: Trương Đình Huy 

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 53cm x 42cm 

Gửi yêu cầu

Mộng Mơ

Mộng Mơ

Tác giả: Trương Quang Hải

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 58cm x 47cm 

Gửi yêu cầu

Làm Ruộng

Làm Ruộng

Tác giả: Trương Quang Hải

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 49cm x 43cm 

Gửi yêu cầu

Mâm Quả

Mâm Quả

Tác giả: Trương Quang Hải

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 48cm x 48cm 

Gửi yêu cầu

Đến Hẹn

Đến Hẹn

Tác giả: Trương Quang Hải

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 56cm x 45cm 

 

Gửi yêu cầu

Bắt Cá

Bắt Cá

Tác giả: Trương Quang Hải

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 55cm x 45cm

Gửi yêu cầu

Sen 1

Sen 1

Tác giả: Lê Ngọc Tường

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 74cm x 78cm 

Gửi yêu cầu

Mùa Xuân

Mùa Xuân

Tác giả: Lê Ngọc Tường

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 100cm x 100cm 

Gửi yêu cầu

Mùa Đông 1

Mùa Đông 1

Tác giả: Lê Ngọc Tường

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 100cm x 100cm 

Gửi yêu cầu

atc gallery

Hình thức thanh toán

visa

mega

 

  1. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
  2. Thanh toán chuyển khoản:
  • Tên TK: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MỸ THUẬT DỊCH VỤ DU LỊCH ATC
  • Số TK: 909 053 658 900 001
  • Ngân hàng Nam Á Bank - CN Bến Thành