atc gallery

Điểm đến của người yêu tranh và nhà đầu tư tranh

Trang chủ»Art Souvenirs

Đồ Lưu Niệm Mỹ Thuật

Sắp xếp
Hiển thị

Thiếu Nữ 12

Thiếu Nữ 12

Tác giả: Lê Lộc

Chất liệu: Bột trên giấy

Kích thước: 35cm x 50cm

2.800.000 đ

Thiếu Nữ 11

Thiếu Nữ 11

Tác giả: Lê Lộc

Chất liệu: Bột trên giấy

Kích thước: 37cm x 51cm

2.800.000 đ

Thiếu Nữ 10

Thiếu Nữ 10

Tác giả: Lê Lộc

Chất liệu: Bột trên giấy

Kích thước: 39cm x 54cm

2.800.000 đ

Thiếu Nữ 9

Thiếu Nữ 9

Tác giả: Lê Lộc

Chất liệu: Bột trên giấy

Kích thước: 37cm x 51cm

2.800.000 đ

Thiếu Nữ 8

Thiếu Nữ 8

Tác giả: Lê Lộc

Chất liệu: Bột trên giấy

Kích thước: 39cm x 52cm

2.800.000 đ

Thiếu Nữ 7

Thiếu Nữ 7

Tác giả: Lê Lộc

Chất liệu: Bột trên giấy

Kích thước: 37cm x 50cm

2.800.000 đ

Thiếu Nữ 6

Thiếu Nữ 6

Tác giả: Lê Lộc

Chất liệu: Bột trên giấy

Kích thước: 39cm x 54cm

2.800.000 đ

Thiếu Nữ 5

Thiếu Nữ 5

Tác giả: Lê Lộc

Chất liệu: Bột trên giấy

Kích thước: 37cm x 53cm

2.800.000 đ

Chăn Trâu 2

Chăn Trâu 2

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoát

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 40cm x 40cm 

4.700.000 đ

Chăn Trâu 1

Chăn Trâu 1

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoát

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 40cm x 40cm 

4.700.000 đ

Bình Yên

Bình Yên

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoát

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 40cm x 40cm 

4.700.000 đ

Thả Diều 3

Thả Diều 3

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoát

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 40cm x 40cm 

4.700.000 đ

Vụ Cá 3

Vụ Cá 3

Tác giả: Phạm Lực

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 28cm x 34cm 

11.500.000 đ

Lên Nương 2

Lên Nương 2

Họa sĩ: Phạm Lực

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 38cm x 28cm 

11.500.000 đ

Bắt Cá 1

Bắt Cá 1

Tác giả: Phạm Lực

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 35cm x 28cm 

11.500.000 đ

Vụ Cá 2

Vụ Cá 2

Tác giả: Phạm Lực

Material: Acrylic

Kích thước: 35cm x 28cm 

11.500.000 đ

Hoa Sen

Hoa Sen

Tác giả: Phạm Lực

Material: Acrylic

Kích thước: 28cm x 48cm 

11.500.000 đ

Bản Làng

Bản Làng

Tác giả: Khoảnh

Chất liệu: Giấy

Kích thước: 44cm x 32cm

4.500.000 đ

Nấu Cơm

Nấu Cơm

Tác giả: Khoảnh

Chất liệu: Giấy

Kích thước: 44cm x 32cm

4.500.000 đ

Thuyền Trên Sông

Thuyền Trên Sông

Tác giả: Khoảnh

Chất liệu: Giấy

Kích thước: 44cm x 33cm

4.500.000 đ

Mẹ Tôi

Mẹ Tôi

Tác giả: Khoảnh

Chất liệu: Giấy

Kích thước: 33cm x 44cm

4.500.000 đ

Nhạc

Nhạc

Tác giả: Khoảnh

Chất liệu: Giấy

Kích thước: 32cm x 44cm

4.500.000 đ

Trên Sông

Trên Sông

Tác giả: Khoảnh

Chất liệu: Giấy

Kích thước: 32cm x 44cm

4.500.000 đ

Câu Cá 3

Câu Cá 3

Tác giả: Bảo

Chất liệu: Bột trên giấy

Kích thước: 24cm x 24cm

1.100.000 đ

Câu Cá 1

Câu Cá 1

Tác giả: Bảo

Chất liệu: Bột trên giấy

Kích thước: 24cm x 24cm

1.100.000 đ

Thả Diều 3

Thả Diều 3

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoát

Chất liệu: Bột trên giấy

Kích thước: 40cm x 40cm

4.700.000 đ

Thiếu Nữ 4

Thiếu Nữ 4

Tác giả: Lê Lộc

Chất liệu: Bột trên giấy

Kích thước: 38cm x 38cm

2.800.000 đ

Chị Em 1

Chị Em 1

Tác giả: Ngọc

Chất liệu: Bột trên giấy

Kích thước: 38cm x 38cm

2.400.000 đ

Me Và Con

Mẹ Và Con

Tác giả: Bảo

Chất liệu: Bột trên giấy

Kích thước: 24cm x 24cm

1.100.000 đ

Cô Gái Và Hoa

Cô Gái Và Hoa

Tác giả: Nhi

Chất liệu: Acrylic trên giấy

Kích thước: 31cm x 39cm

2.800.000 đ

Làm Ruộng 1

Làm Ruộng 1

Tác giả: Nhi

Chất liệu: Tranh in

Kích thước: 31cm x 39cm

1.100.000 đ

Cô Gái

Cô Gái

Tác giả: Khoảnh

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước : 41cm x 53cm 

4.700.000 đ

Khúc Nhạc Vui 2

Khúc Nhạc Vui 2

Tác giả: Nhi

Chất liệu: Tranh in

Kích thước: 41cm x 53cm

1.100.000 đ

Khúc Nhạc Vui 1

Khúc Nhạc Vui 1

Tác giả: Nhi

Chất liệu: Tranh in

Kích thước: 33cm x 33cm

1.100.000 đ

Bàn Tay

Bàn Tay

Tác giả: Ty

Chất liệu: Acrylic trên carton

Kích thước: 27cm x 30cm

1.900.000 đ

Hoa 2

Hoa 2

Tác giả: Ty

Chất liệu: Acrylic trên carton

Kích thước: 27cm x 30cm

1.900.000 đ

Tác giả: Ty

Chất liệu: Acrylic trên carton

Kích thước: 27cm x 30cm 

1.900.000 đ

Non Nước 4

Non Nước 4

Tác giả: Khôi

Chất liệu: Lụa

Kích thước: 30cm x 40cm

4.700.000 đ

Non Nước 7

Non Nước 7

Tác giả: Khôi

Chất liệu: Lụa

Kích thước: 48cm x 68cm

18.000.000 đ

Phong Cảnh 4

Phong Cảnh 4

Tác giả: Đức

Chất liệu: Màu Nước trên giấy

Kích thước: 25cm x 17cm 

1.900.000 đ

Phong Cảnh 3

Phong Cảnh 3

Tác giả: Đức

Chất liệu: Màu Nước trên giấy

Kích thước: 25cm x 17cm 

1.900.000 đ

Phong Cảnh 2

Phong Cảnh 2

Tác giả: Đức

Chất liệu: Màu Nước trên giấy

Kích thước: 25cm x 16cm 

1.900.000 đ

Phong Cảnh 1

Phong Cảnh 1

Tác giả: Đức

Chất liệu: Màu Nước trên giấy

Kích thước: 22cm x 13cm 

1.900.000 đ

Xóm Nhỏ

Xóm Nhỏ 

Tác giả: Đức

Chất liệu: Màu Nước trên giấy

Kích thước: 20cm x 30cm 

1.900.000 đ

Hoa 5

Hoa 5

Tác giả: Thái

Chất liệu: Bột màu trên giấy dó

Kích thước: 23cm x 30cm 

1.900.000 đ

Lễ Hội

Lễ Hội

Tác giả: Nhi

Chất liệu: Giấy

Kích thước: 36cm x 31cm 

1.100.000 đ

Ông Tôi

Ông Tôi

Tác giả: Nhi

Chất liệu: Giấy

Kích thước: 41cm x 55cm 

1.100.000 đ

Thiếu Nữ 3

Thiếu Nữ 3

Tác giả: Lê Lộc

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 39cm x 54cm 

2.800.000 đ

Thiếu Nữ 2

Thiếu Nữ 2

Tác giả: Lê Lộc

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 39cm x 53cm 

2.800.000 đ

Thiếu Nữ 1

Thiếu Nữ 1

Tác giả: Lê Lộc

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 39cm x 52cm 

2.800.000 đ

Lên Nương

Lên Nương

Tác giả: Phạm Lực

Chất liệu: Acrylic trên vải bố

Kích thước: 35cm x 28cm 

18.000.000 đ

Hái Sen

Hái Sen 

Tác giả: Phạm Lực

Chất liệu: Acrylic trên vải bố

Kích thước: 38cm x 28cm 

18.000.000 đ

Bắt Cá

Bắt Cá

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoát

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 40cm x 40cm 

4.700.000 đ

Thả Diều 2

Thả Diều 2

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoát

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 40cm x 40cm 

4.700.000 đ

Chăn Trâu

Chăn Trâu

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoát

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 40cm x 40cm 

4.700.000 đ

Thổi Sáo

Thổi Sáo

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoát

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 40cm x 40cm 

4.700.000 đ

Thả Diều 1

Thả Diều 1

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoát

Chất liệu: Bột màu trên giấy

Kích thước: 40cm x 40cm 

4.700.000 đ

Vụ Cá 1

Vụ Cá 1

Tác giả: Phạm Lực

Chất liệu: Acrylic trên vải bố

Kích thước: 28cm x 34cm 

18.000.000 đ

Đi Câu

Đi Câu

Tác giả: Bảo

Chất liệu: Bột màu trên toan

Kích thước: 24cm x 24cm 

900.000 đ

atc gallery

Hình thức thanh toán

visa

mega

 

  1. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
  2. Thanh toán chuyển khoản:
  • Tên TK: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MỸ THUẬT DỊCH VỤ DU LỊCH ATC
  • Số TK: 909 053 658 900 001
  • Ngân hàng Nam Á Bank - CN Bến Thành