atc gallery

Điểm đến của người yêu tranh và nhà đầu tư tranh

Trang chủ»Họa sỹ

Nguyễn Văn Thể

logo

NGUYỄN VĂN THỂ

+ Sinh năm 1968 lớn lên và học phổ thông tại Bình lục, Hà Nam / Born 1968, growth and studied high school in Binhluc district, Ha Nam province, Vietnam.

+ Lên Sapa lập nghiệp, sinh sống bằng rất nhiều nghề: Thợ mộc, Hướng dẫn viên du lịch cho khách phượt cả tây và ta, Chủ nhiều cửa hàng kinh doanh trang phục cho thuê và điểm check-in tại bản Cat cat, Sapa, Chủ trang trại và vườn bán hoa lan Tết / Migrated to Sapa, Laocai, Vietnam for life via many jobs such as carpenter, guide for backpacking. Owning and running dressing shops at the check-in points at Catcat village, Sapa. Owning the big flower farm to supplying big quantity of the orchids for Tet occasion.

+ Hôi họa: Tự học. Sáng tác mọi lúc mọi nơi, nhiều chủ đề nhưng yêu thích là hoa đào, mận và trừu tượng. Chất liệu chủ yếu: Sơn dầu và acrylic / Art career: Self-taught. Paint anytime, anywhere with many subjects but the favorites are mountain flowers and abstract. Main materials: oil & acrylic on canvas.

 

Triển Lãm / Exhibition

-  Tháng 3.2022: Triển lãm cá nhân tại ATC Gallery, Thành Phố Hồ Chí Minh / March 2022: Solo exhibition at ATC Gallery, Ho Chi Minh  City

- Triển lãm nhóm tại Hà Nội, Sapa, TP Hồ Chí Minh trong các năm 2017-2020  / Group exhibitions in nội, Sapa, Ho Chi Minh city during 2017-2020

-   Triển lãm mỹ thuật toàn quốc 2015 / Attended National Art exhibition 2015

Tranh được sưu tầm trong nước và quốc tế với số lượng lớn / Art works are collected by locals and foreigners in big quantity

 

 

 
 
Sắp xếp
Hiển thị

Trừu Tượng 27

Trừu Tượng 27

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 88cm x 96cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 26

Trừu Tượng 26

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 88cm x 96cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 25

Trừu Tượng 25

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 88cm x 96cm 

Gửi yêu cầu

Chuốn Chuốn Ớt

Chuồn Chuồn Ớt

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 116cm x 166cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 23

Trừu Tượng 23

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 98cm x 110cm 

Gửi yêu cầu

Không Biết Ngày Mai Ra Sao 1

Không Biết Ngày Mai Ra Sao 1

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 98cm x 115cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 22

Trừu Tượng 22

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 166cm x 106cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 21

Trừu Tượng 21

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 166cm x 110cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 19

Trừu Tượng 19

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Phân Tâm

Phân Tâm

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Đêm Trung Thu

Đêm Trung Thu

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 15

Trừu Tượng 15

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Thánh Rắc Thính

Thánh Rắc Thính

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Kẻ Cô Độc

Kẻ Cô Độc

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Những Tinh Thần Cô Độc

Những Tinh Thần Cô Độc

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 9

Trừu Tượng 9

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Chơi Với Lửa 2

Chơi Với Lửa 2

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Chơi Với Lửa 1

Chơi Với Lửa 1

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 8

Trừu Tượng 8

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 7

Trừu Tượng 7

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 6

Trừu Tượng 6

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Đông

Đông

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 88cm x 106cm

Gửi yêu cầu

Thu

Thu

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 88cm x 106cm

Gửi yêu cầu

Hạ

Hạ

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 88cm x 106cm

Gửi yêu cầu

Xuân

Xuân

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 88cm x 106cm

Gửi yêu cầu

Mèo

Mèo

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 114cm x 123cm 

Gửi yêu cầu

Hoa Đào 18

Hoa Đào 18

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80cm x 110cm 

Gửi yêu cầu

Khúc Giao Mùa 11

Khúc Giao Mùa 11

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 84cm x 102cm 

Gửi yêu cầu

Hoa Đào 14

Hoa Đào 14

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 78cm x 85cm 

Gửi yêu cầu

Khúc Giao Mùa 9

Khúc Giao Mùa 9

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 83cm x 115cm 

Gửi yêu cầu

Khúc Giao Mùa 8

Khúc Giao Mùa 8

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 85cm x 113cm 

Gửi yêu cầu

Khúc Giao Mùa 7

Khúc Giao Mùa 7

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 127cm x 80cm 

Gửi yêu cầu

Khúc Giao Mùa 6

Khúc Giao Mùa 6

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 89cm x 113cm 

Gửi yêu cầu

Khúc Giao Mùa 5

Khúc Giao Mùa 5

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 80cm x 113cm 

Gửi yêu cầu

Mùa Hạ

Mùa Hạ

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 86cm x 113cm 

Gửi yêu cầu

Thiên Nhiên Xanh

Thiên Nhiên Xanh

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 69cm x 87cm 

Gửi yêu cầu

Chân Dung Gỗ Đá

Chân Dung Gỗ Đá

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 69cm x 87cm 

Gửi yêu cầu

Hồn Đá

Hồn Đá

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 69cm x 87cm 

Gửi yêu cầu

Khúc Giao Mùa 4

Khúc Giao Mùa 4

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 93cm x 120cm 

Gửi yêu cầu

Gánh Vác

Gánh Vác

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Người Ngựa

Người Ngựa

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 2

Trừu Tượng 2

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Lấc Ca Lấc Cấc

Lấc Ca Lấc Cấc

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Vô Hồn Trận

Vô Hồn Trận

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Hoa Giữa Mùa Đông

Hoa Giữa Mùa Đông

Tác giả: Nguyễn văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 167cm x 110cm

Gửi yêu cầu

Khúc Giao Mùa 2

Khúc Giao Mùa 2

Tác giả: Nguyễn văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 166cm x 73cm

Gửi yêu cầu

Hoa Đào 8

Hoa Đào 8

Tác giả: Nguyễn văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 83cm x 130cm

Gửi yêu cầu

Gốc Hoa

Gốc Hoa

Tác giả: Nguyễn văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80cm x 100cm

Gửi yêu cầu

Khúc Giao Mùa 1

Khúc Giao Mùa 1

Tác giả: Nguyễn văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 113cm x 145cm

Gửi yêu cầu

Mùa Xuân

Mùa Xuân

Tác giả: Nguyễn văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 82cm x 100cm

Gửi yêu cầu

Sắc Màu

Sắc Màu

Tác giả: Nguyễn văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 155cm x 100

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 13

Trừu Tượng 13

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 110cm x 166cm 

Gửi yêu cầu

Nhân Diện 9

Nhân Diện 9

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 116cm x 128cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 30

Trừu Tượng 30

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 86cm x 110cm 

Gửi yêu cầu

Không Biết Ngày Mai Ra Sao 2

Không Biết Ngày Mai Ra Sao 2

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 98cm x 115cm 

Gửi yêu cầu

Con Chim Non

Con Chim Non

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Khúc Giao Mùa 9

Khúc Giao Mùa 9

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 83cm x 115cm 

Gửi yêu cầu

Quả Ngọt

Quả Ngọt

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80cm x 102cm 

Gửi yêu cầu

Hoa Giữa Mùa Đông

Hoa Giữa Mùa Đông

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 167cm x 110cm 

Gửi yêu cầu

Đào Cuối

Đào Cuối

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 103cm x 115cm 

Gửi yêu cầu

atc gallery

Hình thức thanh toán

visa

mega

 

  1. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
  2. Thanh toán chuyển khoản:
  • Tên TK: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MỸ THUẬT DỊCH VỤ DU LỊCH ATC
  • Số TK: 909 053 658 900 001
  • Ngân hàng Nam Á Bank - CN Bến Thành