atc gallery

Điểm đến của người yêu tranh và nhà đầu tư tranh

Trang chủ»Họa sỹ

Họa Sỹ

Sắp xếp
Hiển thị

Rừng Tre 2

Rừng Tre 2

Tác giả: Trần Lâm Bình

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100cm x 80cm 

Gửi yêu cầu

Rừng Tre 1

Rừng Tre 1

Tác giả: Trần Lâm Bình

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100cm x 80cm 

Gửi yêu cầu

Sông Quê

Sông Quê

Tác giả: Trần Lâm Bình

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100cm x 80cm 

Gửi yêu cầu

Phố Hoa 2

Phố Hoa 2

Tác giả: Trần Lâm Bình

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100cm x 80cm 

Gửi yêu cầu

Phố Hoa 1

Phố Hoa 1

Tác giả: Trần Lâm Bình

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100cm x 80cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 27

Trừu Tượng 27

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 88cm x 96cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 26

Trừu Tượng 26

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 88cm x 96cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 25

Trừu Tượng 25

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 88cm x 96cm 

Gửi yêu cầu

Chuốn Chuốn Ớt

Chuồn Chuồn Ớt

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 116cm x 166cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 23

Trừu Tượng 23

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 98cm x 110cm 

Gửi yêu cầu

Không Biết Ngày Mai Ra Sao 1

Không Biết Ngày Mai Ra Sao 1

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 98cm x 115cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 22

Trừu Tượng 22

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 166cm x 106cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 21

Trừu Tượng 21

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 166cm x 110cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 19

Trừu Tượng 19

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Phân Tâm

Phân Tâm

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Đêm Trung Thu

Đêm Trung Thu

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 15

Trừu Tượng 15

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Thánh Rắc Thính

Thánh Rắc Thính

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Kẻ Cô Độc

Kẻ Cô Độc

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Những Tinh Thần Cô Độc

Những Tinh Thần Cô Độc

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 9

Trừu Tượng 9

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Chơi Với Lửa 2

Chơi Với Lửa 2

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Chơi Với Lửa 1

Chơi Với Lửa 1

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 8

Trừu Tượng 8

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 7

Trừu Tượng 7

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Trừu Tượng 6

Trừu Tượng 6

Tác giả: Nguyễn Văn Thể

Chất liệu: Acrylic

Kích thước: 120cm x 160cm 

Gửi yêu cầu

Thiếu Nữ 14

Thiếu Nữ 14

Tác giả: Hoàng Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100cm x 138cm

Gửi yêu cầu

Thiếu Nữ 13

Thiếu Nữ 13

Tác giả: Hoàng Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100cm x 118cm

Gửi yêu cầu

Ao Mùa Hạ

Ao Mùa Hạ

Tác giả: Hoàng Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120cm x 120cm

Gửi yêu cầu

Phố

Phố

Tác giả: Hoàng Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120cm x 120cm

Gửi yêu cầu

Miền Quê

Miền Quê

Tác giả: Hoàng Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 100cm x 100cm

Gửi yêu cầu

Yên Bình 4

Yên Bình 4

Tác giả: Hoàng Anh

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 120cm x 120cm

Gửi yêu cầu

Xuân Về

Xuân Về

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 70cm x 90cm

Gửi yêu cầu

Vùng Cao

Vùng Cao

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50cm x 120cm

Gửi yêu cầu

Vũ Khúc

Vũ Khúc

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80cm x 90cm

Gửi yêu cầu

Những Đứa Trẻ

Những Đứa Trẻ

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 107cm x 77cm

Gửi yêu cầu

Sự Đời 3

Sự Đời 3

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50cm x 100cm

Gửi yêu cầu

Sự Đời 2

Sự Đời 2

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50cm x 100cm

Gửi yêu cầu

Sự Đời 4

Sự Đời 4

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 45cm x 60cm

Gửi yêu cầu

Vào Đời 1

Vào Đời 1

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90cm x 80cm

Gửi yêu cầu

Tuổi Thơ Nhớ Lại

Tuổi Thơ Nhớ Lại

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 75cm x 90cm

Gửi yêu cầu

Tuổi Mộng Mơ

Tuổi Mộng Mơ

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 110cm x 110cm

Gửi yêu cầu

Trốn Tìm

Trốn Tìm

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90cm x 80cm

Gửi yêu cầu

Thu Đến

Thu Đến

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80cm x 90cm

Gửi yêu cầu

Thoát Xác

Thoát Xác

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 77cm x 70cm

Gửi yêu cầu

Thiền

Thiền

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90cm x 80cm

Gửi yêu cầu

Sương Sớm

Sương Sớm

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90cm x 75cm

Gửi yêu cầu

Sự Đời

Sự Đời 1

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 50cm x 100cm

Gửi yêu cầu

Soi Bóng

Soi Bóng

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90cm x 70cm

Gửi yêu cầu

Sen Mùa Thu

Sen Mùa Thu

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 107cm x 77cm

Gửi yêu cầu

Phiền Muộn

Phiền Muộn

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90cm x 80cm

Gửi yêu cầu

Mái Nhà Mùa Thu

Mái Nhà Mùa Thu

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90cm x 80cm

Gửi yêu cầu

Nhớ Bạn

Nhớ Bạn

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 85cm x 105cm

Gửi yêu cầu

Mùa Thu

Mùa Thu

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 110cm x 110cm

Gửi yêu cầu

Mùa Hè Đã Qua

Mùa Hè Đã Qua

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80cm x 90cm

Gửi yêu cầu

Một Mình 4

Một Mình 4

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 90cm x 80cm

Gửi yêu cầu

Một Mình

Một Mình

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80cm x 100cm

Gửi yêu cầu

Mảnh Vụn Ký Ức 2

Mảnh Vụn Ký Ức 2

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80cm x 90cm

Gửi yêu cầu

Mảnh Vụn Ký Ức

Mảnh Vụn Ký Ức

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 80cm x 90cm

Gửi yêu cầu

Đông Về

Đông Về

Tác giả: Lê Võ Tuân

Chất liệu: Sơn dầu

Kích thước: 70cm x 90cm

Gửi yêu cầu

atc gallery

Hình thức thanh toán

visa

mega

 

  1. Thanh toán bằng thẻ tín dụng
  2. Thanh toán chuyển khoản:
  • Tên TK: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT HÀNG MỸ THUẬT DỊCH VỤ DU LỊCH ATC
  • Số TK: 909 053 658 900 001
  • Ngân hàng Nam Á Bank - CN Bến Thành